CASE

Doorlichting software (architectuur)

in opdracht van LinqUp
Gezien de ervaring en achtergrond van de beide oprichters, heeft XQTING een behoorlijke expertise op vlak van software (architectuur). Het is op basis van deze kennis dat LinqUp (een Belgische private investeerder in software scale-ups en vastgoed) XQTING contacteerde met de vraag om een objectieve evaluatie te maken van een bestaand softwarepakket. De opdracht bestond uit twee delen. Vooreerst bestudeerden we de bestaande architectuur. Werd alles via de regels van de kunst ontworpen en geïmplementeerd? Is de code makkelijk overdraagbaar? Is het resultaat robuust en schaalbaar? Hoe ziet de grafische user interface er uit en is die voor verbetering vatbaar? In een tweede luik werd ons gevraagd om een inschatting te maken in hoeverre de software geschikt is om aan te bieden als een service in "the cloud". Zijn er aanpassingen nodig? Welke precies? Wat zijn de aandachtspunten en potentiële valkuilen? Onze bevindingen werden samengebracht in een uitgebreid rapport dat voorgelegd en besproken werd met de opdrachtgever.